Oscars Gate 42 

I 2020 var Rørprosjekt AS total-entrepenør for renoveringen av bygget i Oscars Gate 42. 

  • Gravearbeid
  • Rør 
  • Elektrisk anlegg

Prosjektet strakk seg over 6 måneder og prosjektets størrelse var på omlag 2 millioner norske kroner. 

Teknisk Rom - Oscars Gate 42 

Over ser du bilder av teknisk rom i Oscars Gate 42.

Prosjektet i Oscars Gate 42

Under kan du lese mer om prosjektets størrelse og jobben som ble utført av oss i Rørprosjekt AS. 

 

Ta kontakt med oss om du ønsker å renovere bygg, borettslag eller leilighet